Buscar este blog

2013/03/16

4.500-5.000 lagun errausketaren aurka 4.500-5.000 personas contra la incineración

4.500-5.000 lagun bildu dira gaur arratsaldeko 18:00etatik aurrera Altsasun burutu den manifestazioan. Olaztiko Portland zementu-fabrikan hondakinak erretzearen eta proiektu hau herritarren nahiaren gainetik inposatzearen aurka agertu dira eta herritarren hitza errespetatzeko eskatu dute.

Entre 4.500 y 5.000 personas han participado esta tarde a partir de las 18:00 en la manifestación celebrada en Alsasua. Se han pronunciado en contra de la incineración de residuos en la fábrica de Portaland en Olazagutia y contra la imposición de este proyecto. Así mismo han pedido que se respete la voluntad de los/as ciudadanos/as.
 Nafarroako Gobernuak errauskailua baztertu du eta hondakin errausketa FCCren Olaztiko zementu-fabrikara bideratu du. Horretarako, bere labeetan 56500 tona hondakin errausteko baimen berria eman dio.
 
Baimen horrekin, instalazio berriak egiteko aukera eman dio, hondakin kudeatzaile moduan erregistratu du eta bere funtzionamendua, hondakin errausketari buruzko 653 Dekretuak arautuko du, Hondakinak Balioztatzeko Plantak (errauskailuak) arautzen dituen berbera.

Baina Portlandek, errauskailuendako ezarrita dauden mugetatik gorako isuriak ere igorri ahalko ditu. Horrek esan nahi du, porlandegi-errauskailuaren eraginpeko eskualdeetan jasan behar izango dugun kutsatzaile zama, errauskailua baztertua izan zen zonaldeetan jasango luketeena baino handiagoa izango dela; horrek ekarriko dituen ondorio larri guztiekin.

Hauxe da Nafarroan hondakin kudeaketari dagokionez bizi dugun egoera: Gobernuak, errausketa ez beharrezkoa bihurtuko luketen beste kudeaketa eredu batzuen alde egin ordez, 113000 tona hondakin erraustea aurreikusi du eta horretarako ustez egokiena zen planta baztertu egin du, berau eraiki behar zen eskualdeetan gizakion osasunerako hain arriskutsua den jarduera honek sortu duen oposizioa dela medio.Orain Olaztin erraustearen alde apustu egin du, eta horretarako, Portlandekin Hitzarmena sinatu du, hondakin errausketa sustatzeko eta jarduera hau egitearen ordainetan enpresa diruz laguntzeko.

Ez da ulergarria, nola gure eskualdean, Nafarroako beste eskualde batzuetan ez bezala, ez zaion ez herritarren, ez udalen, ez mankomunitateen … borondateari kasurik egiten. Are gehiago, nola iritsi diren udal autonomía, eta horrelako basakerien aurrean populazioa babesten duten gure araudiak zanpatzera.

Ulergarria ez den bezala, Nafarroako Gobernuak zementu-fabrikan erraustu nahiarekin aurrera jarraitzea, ondo aski dakienean auzitegiek argi utzi dutela hondakin kudeaketa jarduerak eta hauen kokapena herrialdeko hondakin planean aurreikusirik egon behar dutela.

Nafarroako Gobernua benetan bila ari dena, arrazoi politikoak tartean direla, hondakinak erretzeko instalazio berrien kokapena ekimen pribatu baten esku uztea da. Aldi berean eta modu bihurri eta kontraesankorrean, Portlanden jarduera eta multinazionalari Foru Komunitateko hondakin kudeaketa publikoan ematen zaion zeregin erabakigarria berezitu nahian dabil.

Gehiegi dira dagoeneko Nafarroako Gobernuak igaro dituen marra gorriak, “Comision Nacional de la Competencia” delakoak frogatu duen bezala, legez kanpoko praktiken bidez ehun milioi euro baino gehiago lapurtu digun multinazional baten interes pribatuen mesedetan. Iruzur egin eta gezurra esan digun multinazionala, eta aurrerantzean ere hala jarraituko duena. Zeren, ez dezagun ahaztu, Portlandek, gizarteak nahi ez bazuen, proiektua ez zuela inposatuko bere hitza eman zuen. Baina mafiosoen hitza zen.

Guk, Nahikoa da!! diogu. Ez ezazue bide horretatik jarraitu. Ez jarraitu inposizioaren bidetik. Hemen ere ez dugu nahi eta ez dugu behar, Nafarroako beste toki batzuetan, ez udalek, ez garapen kontsortzioek, ez sindikatuek, ez nekazariek, ez abeltzainek, ez turismo-etxeek ez beste inork nahi eta behar izan ez dutena. Ez dugu onartuko, lotsarik gabeko lapurrak eta poltsikoa nola bete besterik pentsatzen ez duten politiko ustelak izatea, gure osasuna arriskuan jartzea eta bizi garen lurraldeko ongizatea eta etorkizuna baldintzatzea erabakitzen dutenak.

Inposatzea ez da konponbidea. Foru Komunitate osoan hondakinak erretzea baztertzeko eskatzen diogu Nafarroako Gobernuari eta horren ordez beste irtenbide bat bilatzeko. Laberik gabeko kudeaketa posible delako, gizakion osasuna, ingurumena eta enplegua era errespetutsuagoan babestuz.

Eta Portlandi, bere nahia errespetatuko ziola hitza eman zion gizartearen aldarria entzuteko eta proiektu honen inposizioa alde batera uzteko eskatzen diogu.

Argi izan dezatela, gure lurra, gure osasuna, gure baliabideak eta gure etorkizuna ezin gehiagoan babestu behar ditugula.

Argi izan dezatela, basakeria hau gelditu egin behar dugula.

________________________________________________El Gobierno de Navarra ha descartado la incineradora y ha diferido la quema de los residuos a la cementera de FCC de Olazti, a la que ha concedido una nueva autorización para quemar 56500t de residuos en sus hornos.

Con ello autoriza a Pórtland unas nuevas instalaciones, le inscribe como gestor finalista de residuos, y su régimen de funcionamiento estará regulado por el Decreto 653, sobre incineración de residuos, el mismo que regula a las Plantas de Valorización Residuos (Incineradoras).

Pero Pórtland podrá emitir incluso por encima de los valores límite establecidos para la incineradora. Es decir, la carga de contaminantes que tendremos que soportar en las zonas afectadas por la actividad de la cementera-incineradora, será mayor que la que hubieran tenido que soportar en las zonas donde fue rechazada la incineradora, con las terribles consecuencias que ello traerá consigo.

La situación de la gestión de los residuos en Navarra es la siguiente: el Gobierno, lejos de apostar por otros modelos que harían innecesaria la incineración, ha previsto quemar 113000 toneladas de residuos, y ha descartado la planta que decía era la más apropiada para ello, debido a la oposición social a esta actividad tan peligrosa para la salud de las personas suscitada en la zona prevista para su construcción. Ahora apuesta por quemarlos en Olazti, para lo cual ha suscrito un Convenio con Pórtland para fomentar la quema de residuos y subvencionar a la empresa por la realización de esa actividad.

No se comprende que en nuestra zona, a diferencia de otras zonas de Navarra, no sólo no se escuche la voluntad de la ciudadanía, ni a sus ayuntamientos, mancomunidades, etc., sino que se llegue incluso, a pisotear nuestra autonomía municipal y nuestras normativas que protegen a la población de salvajadas como esta.

Y tampoco se entiende que el GN quiera seguir adelante con el proyecto de incineración en la cementera, cuando sabe que los tribunales han dejado claro que las actividades de gestión finalista de residuos, y su ubicación, deben estar previstas en los planes regionales de gestión de residuos.

Por el contrario, lo que el GN busca por motivos políticos, es dejar en manos de la iniciativa privada la determinación de la ubicación de unas nuevas instalaciones para quemar los residuos. Al mismo tiempo, intenta desligar de una manera obscena y contradictoria, la actividad de Pórtland del evidente papel que le otorga a la multinacional en la política pública de gestión de residuos de la Comunidad Foral.

Son ya demasiadas las líneas rojas que ha rebasado el GN para favorecer los intereses privados de una multinacional que nos ha robado más de 100 millones de euros por las prácticas ilegales demostradas por la Comisión Nacional de la Competencia. Una multinacional que nos ha engañado y mentido, y que lo va a seguir haciendo. Porque, no lo olvidemos, Pórtland se comprometió a no imponer su proyecto si la sociedad no lo aceptaba. Pero era palabra de mafiosos.

Nosotras y nosotros les decimos,¡¡ Ya vale!! No sigan por ese camino. No sigan por el camino de la imposición. Porque aquí tampoco queremos ni necesitamos lo que no han querido ni necesitado en otras zonas de Navarra ni ayuntamientos, ni Consorcios de Desarrollo, ni sindicatos, ni agricultores, ni ganaderos, ni establecimientos turísticos, ni nadie. No vamos a permitir que ladrones sin escrúpulo y políticos corruptos que solo se interesan en llenar sus bolsillos sean los que decidan poner en peligro nuestra salud y condicionen el futuro y el bienestar de la tierra en la que vivimos.

La solución no pasa por imponerlo aquí. Pedimos al GN que descarte de manera absoluta la quema de residuos en todo el territorio de la Comunidad Foral y que busque otra salida para los mismos. Porque es posible una gestión sin hornos, mucho más respetuosa con la salud de las personas, con el medio ambiente y con el empleo.

Y pedimos a Pórtland que escuche el clamor de la sociedad, a la que se comprometió a respetar, y que no siga adelante con la imposición de ese proyecto.

Que tengan muy claro que vamos a defender a muerte, nuestra tierra, nuestra salud, nuestros recursos y nuestro futuro.

Que tengan muy claro que vamos a parar esta salvajada.
Gara
Berria
Diario de Noticias

No hay comentarios:

Publicar un comentario