Buscar este blog

2015/12/19

Extinguido el PSIS de Pórtland para la incineración de residuos en sus instalaciones de Olazti.

Desde la Plataforma 3MB queremos mostrar nuestra satisfacción por el Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que extingue el proyecto de incineración de residuos de Pórtland de Olazti tramitado como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS).

Pedimos a las administraciones competentes que inicien las actuaciones precisas para que la aplicación abusiva de este instrumento, que permite pasar por encima de voluntades y normativas municipales, no pueda generar nunca más a nadie la angustia y desazón que ha provocado este PSIS en las poblaciones afectadas por el proyecto de incineración de Pórtland.
  
Ahora, tenemos que trabajar para conseguir que la incineración de residuos, en cualquiera de sus acepciones, “valorización energética”, “valorización de combustibles alternativos”, o cualquier otro tipo de eufemismo para camuflar la incineración de residuos, sea desterrada para siempre de Navarra. Y en ese sentido, queremos alertar de la producción de los llamados CDR, (Combustibles Derivados de Residuos), unos preparados conseguidos a partir de basuras que pretendidamente pierden la condición de residuos para convertirse en “combustibles”, y que pueden ser quemados en cualquier horno con suficiente capacidad de hacerlo. Estos “combustibles” podrían importarse, además, de cualquier otra Comunidad o Estado.

El reto pendiente, es lograr que el Plan de Residuos de Navarra (PIGRN) actualmente en elaboración, y en el que la plataforma 3MB, junto con otras organizaciones y otros entes estamos trabajando,  no contemple la producción y quema de preparados de residuos (CDR) para ser utilizados como supuestos combustibles en ningún horno y mucho menos su importación de fuera de Navarra para ese fin.


Finalmente, queremos agradecer a toda la sociedad el apoyo mostrado en las diferentes movilizaciones que se han realizado en contra de este proyecto, que suscitaron el mayor rechazo social conocido nunca en Sakana, y que ha sido el pilar fundamental para conseguir los logros actuales.

Iraungia Olaztiko bere instalazioetan hondakinak errausteko Portland-en UPrS-a.

3MB plataformak bere poza agertu nahi du Udalaz gaindiko Proiektu Sektorial (UPrS) moduan tramitatu zen hondakinak errausteko Olaztiko Portland-en proiektua iraungitzat ematen duen Nafarroako Gobernuaren erabakia dela eta.

Udalen borondate eta araudien gainetik pasatzea ahalbidetzen duen tresna honen gehiegizko erabilera murrizteko, berriz beste inori UPrS honek Portland-en errausketa proiektuaren eraginpeko herritarrei sortutako larritasunik eta egonezinik sor ez diezaion, beharrezko neurriak hartzeko eskatzen diegu dagokien administrazioei.

Orain hondakin errausketa, hartzen dituen izenak (energia balorizazioa, erregai alternatiboen balorizazioa) edo jarduera hori ezkutatzeko beste edozein eufemismo hartzen duela ere, Nafarroatik betirako kanporatzea lortzeko lan egin behar dugu. Eta horren harira, HEE (Hondakinetatik Eratorritako Erregaiak) deiturikoen ekoizpenaz ohartarazi nahi dugu. Hondakinekin ekoitzitako gai hauek “erregai” bihurtzen dira eta errausteko gai diren edozein labeetan kiskaltzen dira, eta gainera “erregai” direnez, beste edozein Komunitate edo Estatutik inportatu daitezke.

Egun osatzen ari den Nafarroako Hondakin Planean (NHKPI) lanean ari da 3MB Plataforma beste talde eta erakunde batzuekin batera, eta aurrean dugun erronka, plan horrek hondakinekin prestatutako gaiak (HEE) erregai bezala labeetan erabiltzeko aukerarik ez jasotzea da, eta are gutxiago oraindik, horretarako Nafarroa kanpotik inportatzea.


Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu herritar guztioi, Sakanan sekula ezagutu gabeko gaitzespena sortu duen proiektu honen aurka egindako mobilizazio guztietan adierazitako babesagatik, hauxe izan baita inolako ezbairik gabe lortutako guztiaren arrazoi nagusia.

Hiru Mugak Batera Plataformak Ekologistak Martxan taldeak ematen duen “Jatorra” saria jaso du Lizarran.Pasa den azaroaren 21ean 3MB Plataformak, Ekologistak Martxan taldeak ingurumenaren aldeko lanean nabarmendu diren taldeei urtero ematen dien “Jatorra” saria jaso zuen.

Antolatzaileek 3MB-k aurrera eramandako borroka nabarmendu zuten eta ingurumenaren eta herritarren osasunaren aldeko jokabide eredugarritzat jo zuten bere lana.

Saria eskertu ondoren, 3MB-k horrela laburbildu zituen bere ibilbidea eta hondakinen errausketaren aurka zabaldu diren lan ildoak:

2005.urtean Portland-ek bere Olaztiko plantan hondakinak errausten hasiz, hauen kudeaketaren negozio probetxugarrian murgiltzeko bere asmoa iragarri zuen. Espekulazio burbuilaren amaiera gainean zutela konturatu ziren eta Espainiako Estatuak Europar Batasuneko estatu nagusiek baino zementu gehiago kontsumitzen zuen garaia amaitu zaie. Horrela, hondakinak erretzeagatik kobratuko zuten, ustezko “erregai berriztagarriak” erabiltzeagatik administrazioaren diru-laguntzak jasoko zituzten eta dohainik jasotzen zuten isuri kupotik deskontatuko zituzten beren CO2 isuriak, gero horiek merkatuan salduz etekinak lortu ahal izateko. Eta Portland-en kasuan, hondakinak biltzen eta kudeatzen dituen (beren zementu-fabriketako labeetan erraustea barne) FCC multinazionalaren filiala izanagatik, negozioa borobila izango zen.

Enpresak hasiera batean hondakinak erreko zituela ukatu arren, beharrezko baimen guztiak eskatu eta eskuratu zituen, horretarako UPrS (Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala) baten beharra izan bazuen ere Olaztiko Udala eta bere lur eremuan hondakinak erraustea debekatzen duen udal-araudia saihesteko.

Egoera horri aurre egiteko sortu zen Olaztin zementu–fabrikan erraustearen aurkako Sakana Bizirik Plataforma, beranduxeago errauskailuaren eraginpean ere geratuko liratekeen Ameskuko, Arabako Lautadako eta Gipuzkoako Goierriko kolektiboak ere bertara bildu zirenean Hiru Mugak Batera (3MB) bihurtu zena.

Hondakin errausketak kontrako erantzun zabala jaso du eta ingurumenerako eta herritarron osasunerako kaltegarria delako iritzia sakon txertatu da gizartean eta gainera, gutxitzean, berreskuratzean eta birziklatzean oinarritutako beste hondakin kudeaketa eredu batzuk aurrera eramatea baldintzatzen du.

Horregatik mozorrotu nahi dute errausketa zaleek jarduera hau “hondakinen balioztatze energetiko” bezala. Eta guztia beren presio lobbyek Europan onartzea lortu duten araudi berrien aterkipean, hau da, energia berreskuratzen duen errausketa, zabortegira eramatearen eta errausketa soilaren baino maila bat gorago jarriz hondakinak tratatzeko hierarkia europarrean.

Honekin batera, herritarrak nahastu eta politikariak beren jardueraren onuraz konbentzitzeko beste  kontzeptu bat ere aurkitu dute zementugileek: “zementua ekoizteko erregai ordezkapena”. Horrela, lehendabizi diru-laguntza publikoak jasotzeko aukera dute erregai fosilak baztertu eta energia lortzeko “iturri berriztagarriak”, “biomasa”, … erabiltzeagatik; bigarrenik berdez jantzi eta ingurumenaren defendatzaile gisa agertzen dira ustez hondakinak zabortegietara eramatea galarazten dutelako eta hirugarrenik kostuak murriztuz enpresaren lehiakortasuna eta bideragarritasuna bermatu eta lanpostuak mantentzea horren baitan jartzen dutelako.

Zementugileek babestutako fundazio indartsuek ondo planifikatutako estrategia hauei guztiei aurre egin behar izan die Plataformak arlo guztietan, eta gaur egun esan dezakegu zuen guztien laguntzari esker, errausketa arriskua behin betirako baztertzeko bide zuzenean gaudela.

Horretarako azken urratsa, egun egiten ari den Nafarroako Hondakin Planean hondakinetatik eratorritako gaiak (gero zementu-fabriketan edo bestelako instalazioetako labeetan errausteko) ekoizteko aukerarik ez onartzea litzateke.


Mila esker denoi jaso dugun laguntzagatik.

Hiru Mugak Batera recibe el premio “Jatorra” de Ekologistak Martxan en Lizarra.El pasado 21 de Noviembre la Plataforma 3MB recibió el premio “Jatorra” que anualmente otorga Ekologistak Martxan a los movimientos que se han destacado en la defensa del medio ambiente.

Los organizadores destacaron  la lucha de 3MB,  que pusieron como ejemplo de actuación ecológica en defensa del medio ambiente y la salud de las personas.

3MB, tras agradecer el premio, resumió así su trayectoria y los frentes de lucha abiertos en torno a la incineración de los residuos:

En el año 2005 Pórtland anuncia su intención de adentrarse en el provechoso negocio de la gestión de residuos, quemando residuos en su planta de Olazti. Prevén malos tiempos tras el final de la burbuja especulativa, consecuencia de la cual el Estado Español consumía más cemento que los principales países de la UE juntos. Asi, cobrarían por quemar residuos, recibirían subvenciones de la Administración por utilizar supuestamente “combustibles renovables”, y descontarían sus emisiones de CO2 del cupo que percibían gratuitamente y que podrían vender en el mercado de emisiones. Además, en el caso de Pórtland, constituía un negocio redondo al ser filial de la multinacional de las basuras FCC, que recoge las basuras y las gestiona, incluyendo su destrucción en los hornos de sus cementeras.

La empresa, que en un principio negó que fuera a quemar residuos, solicitó y obtuvo todas las autorizaciones necesarias para ello, incluso presentando un PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) para puentear al Ayuntamiento de Olazti, que prohíbe la quema de residuos en su término municipal.

Para hacer frente a esta situación, surge en Olazti la Plataforma Sakana Bizirik en contra de la incineración en la cementera, que se convertirá un poco más tarde en Hiru Mugak Batera (3MB) al integrar a colectivos de Améscoas, de la Llanada Alavesa y del Goierri guipuzcoano, al alcanzar el radio de afección de la incineradora a estos territorios.

La incineración de los residuos ha sido muy contestada, y ha calado en la sociedad la idea de que es una práctica muy perniciosa para la salud y el medioambiente, además de representar una competencia desleal a otras formas de gestión de residuos que pasan por la reducción la recuperación y el reciclaje.

Por ello los incineradores pretenden disfrazar la actividad como una “valorización energética de residuos” amparados por las nuevas normativas que sus lobbys de presión han conseguido arrancar en Europa, que diferencia la “eliminación”, es decir, el depósito en vertedero o la quema de los residuos sin recuperación energética, y la incineración con recuperación energética, subiendo a esta un escalón en la jerarquía europea de residuos.

Junto a esto, los cementeros han encontrado otro concepto para despistar a la sociedad y “convencer” a los políticos de las bondades de su actividad : “la sustitución de combustibles para la fabricación de cemento”. Con ello consiguen en primer lugar, colocarse como potenciales beneficiarios de subvenciones públicas al no utilizar supuestamente combustibles fósiles y obtener su energía de “fuentes renovables”, “biomasa” etc; en segundo lugar, se visten de verde y aparecen como defensores del medioambiente al evitar, dicen, que los residuos se depositen en vertederos; y en tercer lugar, la viabilidad de una empresa que debe competir reduciendo costes y por tanto preservar el mantenimiento de los puestos de trabajo etc.

Todos estas estrategias, bien planificados por poderosas fundaciones patrocinadas por los cementeros, han sido combatidas por la Plataforma en todos los ámbitos y hoy podemos decir que gracias a la ayuda de todos vosotras/os nos encontramos en el buen camino para que el peligro de la incineración sea desterrado definitivamente.

Para ello nos queda por conseguir que el nuevo Plan de Residuos de Navarra, actualmente en elaboración, no contemple la posibilidad de la fabricación de preparados a partir de residuos para ser quemados en cementeras u otro tipo de hornos.


Gracias a todo el mundo por vuestro apoyo. 

Mundu guztiko ordezkaritzek eztabaidatu dute errausketaren etorkizuna Bartzelonan. Azaroaren 27, 28 eta 29an egin da Bartzelonan errausketaren aurkako eta zero zabor egitasmoaren aldeko II. Nazioarteko Topaketa eta bertan parte hartu du Olaztiko Portland-en zementu-fabrikan erraustearen aurkako 3MB (Hiru Mugak Batera) Plataformak. Hauexek izan ziren bertan eztabaidatutako gaiak laburki jasorik:

Estatuek hondakin errausketa zementu-fabriketara bideratzearen alde egiten dute.
Horrela, bide batez errausketa planta eraikitzeak duen kostuaren arazoa saihesteaz gain, herritarren erantzuna ere apaltzea lortzen dute, oro har herritarrek jarduera honen arriskuaz ohartu arren, nahi gabe ere urte luzez ezagutu duten zementu-fabrika baten ekoizpenarekin nahasten dutelako.

HEEa (Hondakinetatik Eratorritako Erregaia).
HEEak errausketazaleen laborategitik ateratako kontzeptu berri bezala definitu dira, lehenago “energia balorizazioa”-rekin eta beste kontzeptu batzuekin gertatu den bezalaxe. Orain horrela, hondakinekin prestatutako gai hori zementu labeetan, errauskailuetan, energia elektrikoa ekoizteko plantetan, … errausteko erregai bihurtzen dute. Gainera lotsagabeki herritarrak engainatu egiten dira (hondakinak hondakin izateari utzi eta erregai bihurtuz) eta aldi berean nazioartean edota erkidegoen artean hondakinak salerosteko mugak gainditu egiten dira.

Errausketa ez da konponbide. Zero zaborren aldeko apustua.
Ekoizten den material orok birziklagarria behar luke eta horrek materialak berreskuratzean oinarritutako ekonomia zirkularra indartuko luke alegia. Badira nazioartean zero zabor helburuak neurri handian lorgarriak direla egiaztatzen duten esperientzia ugari. Japonian, AEBetan, Mexikon, Italian, Eslovenian, Ugandan, … ingurumen hezkuntza programak, gaikako hondakin bilketa, gai ez-birziklagarrien berdiseinu industriala, e.a. ezartzen ari dira eta lortzen ari diren emaitzak ikusgarriak dira.

Horrekin batera hondakin errausketa zigortuko duen legeriaren alde egin behar da, jarduera horregatik gaixotzen direnen zainketa eta tratamenduek sortzen duten gastua arduradunen gain jarriko duena, hau da,kutsatzen duenak benetan ordain dezala egiten duen kaltea.

Bestalde Hondakin Prebentziorako Legea bultzatu behar da, ekoizlearen ardura sustatu, erabilera bakarreko produktuen ekoizpena debekatu (plastikozko poltsak, kafe kapsulak, …) eta ahalik eta hondakin gutxien sortzea helburu izango duena.


3MB Plataformak topaketa honetan eztabaidatutako guztia kontuan hartu beharko litzatekeela uste du, are gehiago, Nafarroako Hondakinen Kudeaketa Plan Integral berria egiten ari den garai honetan.

Delegaciones de todo el mundo debaten en Barcelona el futuro de la incineración.
Los días 27, 28 y 29 de Noviembre se ha  celebrado en Barcelona el II Encuentro Internacional contra la incineración  y por el residuo cero con la participación de la Plataforma 3MB (Hiru Mugak Batera) en contra de la incineración en la cementera de Pórtland de Olazti. Estos fueron los temas debatidos que resumidamente resaltamos:

Los estados están apostando por diferir a las cementeras la quema de los residuos. Así se evitan el problema del alto coste de la construcción de plantas específicas y de la contestación social, que ha interiorizado claramente la perversidad de la actividad, pero no tiene la misma percepción si se realiza en una cementera con la que, en general, se viene conviviendo durante muchos años.

Los CDR (Combustible Derivado de Residuos). Se definió a los CDR como un concepto salido del laboratorio incinerador, como anteriormente sacaron el de “valorización energética”, con el fin de que el preparado obtenido a partir  del residuo se convierta en “combustible”  para ser incinerado en hornos cementeros, incineradoras, plantas de producción de energía eléctrica, etc. De esta manera se engaña a la población (el residuo ya no es residuo sino combustible) y se eliminan las restricciones que existen sobre la exportación de los residuos de unos países a otros o de unas comunidades a otras.

.La incineración no es la solución. La apuesta por el residuo cero.

Todo el material que se fabrique debe ser reciclable, lo que reforzará en gran medida la economía circular basada en la recuperación de los materiales. Existen experiencias en muchos países, que demuestran que se puede lograr en gran medida  alcanzar los objetivos de residuo cero. En Japón, EEUU, México, Argentina, Italia, Eslovenia, Uganda… se están implementando programas de educación ambiental, recogida selectiva de residuos, rediseño industrial de productos no reciclables, etc, que ofrecen resultados espectaculares.

Junto a ello se deben favorecer legislaciones que penalicen la quema de residuos; que se repercutan los gastos de los cuidados y tratamientos de las personas que enferman por esa práctica;  que, afectivamente, el que contamine pague.

Por otro lado, se debe promover una Ley de Prevención de Residuos que fomente la responsabilidad del productor, prohíba la fabricación de productos de un solo uso (bolsas de plástico, cápsulas de café etc), y que promocione y prime la minimización de los residuos.


La Plataforma 3MB destaca que se deberían tener muy en cuenta todo el debate anterior en este momento en que  está en elaboración el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra.


2015/09/17

Portland renuncia al combustible de residuos en Olazti

Después de dos años de permiso oficial, Cementos Portland Valderribas no ha iniciado la construcción de las instalaciones del proyecto de valorización de residuos en el municipio navarro de Olazti, en la Sakana, lo que ha hecho caducar su Autorización Ambiental Integrada. Fuentes de la compañía señalan que ha habido una falta de presupuesto y que no van a presentar alegaciones ante la nueva resolución.


El Gobierno de Navarra retira la licencia para incinerar residuos a Cementos Portland de Olatzagutia/Nafarroako Gobernuak hondakinak errausteko baimena kendu dio Olatzagutiko Cementos Portlandi


RESUELVO:
Primero.–Declarar caducada la nueva Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 8E/2013, de 16 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, para la ejecución del proyecto de valorización de combustibles alternativos, en la instalación de fabricación de cemento, cuyo titular es Cementos Portland Valderrivas, S.A., en el término municipal de Olazti/Olazagutía.

BOLETÍN Nº 185 - 16 de septiembre de 2015

Berria
2015/07/22

Europa eta hondakinen kudeaketa hurrengo hamarkadetan

Sarrera
Europak, azken urteotan, garrantzi handiko neurriak iragarri ditu hondakinen kudeaketaren hobekuntzan. Zoritxarrez, Euskal Herriko prentsa gehienarentzat, atez ateko bilketa zerbitzua daukan Gipuzkoako herri batean klinex bat lurrean agertzeak arreta gehiago merezi du, hurrengo hamarkadetako hondakinen kudeaketa baldintzatuko duten Europa mailako neurriek baino. Artikulu honen bidez, itzal horren gainean argi pixka bat egiten ahaleginduko gara, labur bada ere, Europan hartzen ari diren erabaki hoien kokapena eta Euskal Herrian edukiko duten eragina azalduz.

2015/06/26

Olaztiko porlandegian hondakinak erretzeko baimenaren baliogabetzea eskatu du Sustrai Erakuntzak


Cementos Portland Valderrivasek Olatzagutiko porlandegian hondakinak erretzeko Ingurumen Baimen Bateratua 2013ko ilbeltzaren 16tik du. Enpresak bi urteotan proiektua martxan jartzeko inolako jarduerarik egin ez duenez, Sustrai Erakuntza fundazioak Nafarroako Gobernuari porlandegiaren hondakinak erretzeko baimena iraungia, baliorik gabe dagoela izendatzea eskatu dio. Fundazioko kideen iritziz legea eskutan Nafarroako Gobernuak baimena indarrik gabe utzi behar du.
Aldi berean, jakinarazi dute porlandegian hondakinak erretzeko Udalez Gaindiko Proiektu Sektorialaren kontra fundazioak eta Sakanako Mankomunitateak zabaldutako auzira baimen horren baliogabetze eskaera gaineratuko dutela.
Sakanako Mankomunitatearen eta fundazioaren ekimenez epaitegiek Nafarroako Hondakin Kudeaketarako Plan Integrala baliorik gabe gelditu ondoren, Nafarroako Gobernuak berri bat egiteko prozedura martxan jarri du. Sustrai Erakuntzatik azaldu dutenez, plan berrian errauskailua eta errausketa baztertu egin dira. “Baina hiri hondakin solidoak Olatzagutiko porlandegian errausteko aukera mantentzen dela ikusten dugu”. Bestalde, jakinarazi dute Hondakin Kudeaketarako Planaren bilerarako Nafarroako Gobernuak prestatutako txostenean hiri hondakin solidoenerrefusarekin Hondakinetatik Eratorritako Erregaiak egiteari lehentasuna ematen diola. “Hondakinak erregai gisa mozorrotzen dituzte eta horrek errausketarako atzeko atea zabaltzen du. Hitzak aldatuta ere, dena gauza bera da, ingurumenaren eta osasunaren kaltetan hondakinak erretzea”, salatu du fundazioak, Greenpeacerekin bat eginez.
Fundaziotik Olatzagutian erreko diren hondakinez osatutako prestakinak egitearen kontra azaldu dira. Gogorarazi dute Hondakinetatik Eratorritako Erregaiak Europako hainbat herrialdeetatik Mallorcako erraustegira eramaten direla. Eta gaztigatu dute Arabako Jundizen egiten diren moduan hondakinen kudeaketarako edozein enpresak ekoiztu ahalko dituela edonon gero gurera erretzera ekartzeko. Sustrai Erakuntzak errausketa baztertzea eta hondakinen murrizketa, berrerabilpena eta birziklatze politiken alde agertu da.
Azkenean, ekainaren 25a, ostegunean, 16:30ean, Ingurumen Departamentuaren egoitzan Hondakin Planeko parte hartze lantaldea elkartuko da errefusa diren hondakinak nola kudeatu behar diren eztabaidatzeko. Sustrai Erakuntza eta beste eragile batzuk errausketa mota guztien kontrako jarrera azalduko dute eta planak birziklatze helburu ahalik eta altuenak jaso ditzan ahaleginduko dira.

Sustrai Erakuntza solicita que se declare caducada la Autorización que permite quemar residuos a Cementos Pórtland de Olazti


El Gobierno de Navarra parecía haber descartado la incineración como método de gestión de residuos. Así lo anunciaba cuando decidió no construir la planta de “Valorización Energética” (incineración) tal y como estaba prevista en el anterior Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra PIGRN 2010-2020. Como es bien conocido, el PIGRN 2010-2020 fue anulado por decisión del Tribunal Supremo fallada el 16 de enero de 2015, gracias a un recurso interpuesto por la fundación Sustrai Erakuntza, que lo hizo debido a que priorizaba la incineración de residuos. A resultas de esta sentencia, el Gobierno de Navarra en funciones ha iniciado la redacción de un nuevo Plan, el PIGRN 2015-2025, y anunciado públicamente que no construirá una incineradora.
Sin embargo, vemos que en Navarra se mantiene la posibilidad de que se puedan incinerar los residuos solidos urbanos (RSU), dado que:
Sustrai Erakuntza se ha posicionado en múltiples ocasiones contra la incineración o valorización energética de los residuos. Ambas palabras hablan de la misma tecnología: la quema y destrucción de los valiosos recursos que se encuentran en los residuos. Por contra, Sustrai Erakuntza aboga por las tres erres: primero la Reducción en la generación de residuos, segundo la Reutilización de los productos antes de desecharlos, y finalmente la tercera erre, la del Reciclaje, basado en la separación selectiva de los residuos y su aprovechamiento como recursos. Y todo ello porque el objetivo primordial en la gestión de los RSU debe de ser conseguir una reducción en el consumo de materias primas y recursos naturales.
Por este motivo no nos parece de recibo que se pueda plantear, como hace ahora el Gobierno de Navarra en funciones, la posibilidad de romper con el consenso que la medida del descarte de la incineración había suscitado. Un planteamiento basado en disfrazar de forma semántica el hecho de quemar los residuos: incineración, valorización energética, sustitución de combustibles o fabricación de combustibles derivados de residuos... Todo es lo mismo, quemar recursos y perderlos para siempre, mientras se contamina el aire con compuestos precursores del cáncer y otras enfermedades (dioxinas y furanos).
Nos oponemos a la incineración en cualquiera de sus formas y, por ello, a la implantación de la fabricación de preparados de residuos con el fin de quemarlos en Cementos Pórtland de Olazti. Los llamados CDR y CSR son la denominación dada a, por ejemplo, los residuos que importan desde algunos países europeos para ser quemados en la incineradora de Mallorca. O los que se fabrican en la planta de Jundiz de Álava, y que podría producir cualquier empresa gestora de residuos de cualquier lugar, para luego traerlos a nuestra Comunidad y quemarlos.
Por todo lo anterior el nuevo PIGRN 2015-2025 no debe contemplar la posibilidad de que los residuos se quemen, ya sea en una Planta de Valorización Energética (comúnmente llamada incineradora), en una Planta Cementera, o en cualquier otra instalación. Y por idéntico motivo debe descartarse la fabricación de los llamados CDR o CSR o cualquier otro “combustible” producido a partir de residuos para quemarlos, así como tampoco su importación desde fuera de Navarra.
Estas convicciones han hecho que la Fundación Sustrai Erakuntza solicite al Gobierno de Navarra la caducidad de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permite incinerar residuos a la fábrica de Cementos Pórtland Valderrivas de Olazagutía. Esta autorización fue aprobada el 16 de enero de 2013, pero desde ese momento y hasta la fecha no se ha producido ninguna actuación para la ejecución del proyecto, por lo que han transcurrido mas de 2 años sin ejecutarse.
Establece el artículo 23.4 de la Ley Foral 4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental, que las Autorizaciones Ambientales Integradas tienen un periodo de vigencia según los siguientes términos:
4. Transcurridos dos años desde su otorgamiento sin que se hubiera iniciado la ejecución del proyecto o actividad, la autorización ambiental integrada se entenderá caducada y sin efecto alguno.
Por lo tanto, consideramos que el Gobierno de Navarra debe dar por caducada la AAI de Cementos Pórtland, y por lo tanto dejarla sin efecto. Así mismo, anunciamos que aportaremos este hecho a la demanda que presentaron Sustrai Erakuntza y la Mancomunidad de Sakana ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra la aprobación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permitiría a Cementos Pórtland la incineración de residuos.
Finalmente informamos de que el próximo jueves 25 de junio, a las 16:30 horas de la tarde, y en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (C.\ Gonzalez Tablas 9, Pamplona) se va a celebrar la última reunión de este curso del Grupo de Trabajo y Participación del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN 2015-2025). En ella se debatirá sobre como gestionar la fracción resto de los residuos urbanos y, como ya se ha indicado, el Gobierno de Navarra en funciones ha presentado un documento que promueve la fabricación de CDR con esa fracción. Durante esta reunión Sustrai Erakuntza, con el apoyo de otras personas y movimientos sociales que también participan en dichas reuniones, expresará su opinión contraria a la incineración de residuos en cualquier forma, y tratará de que el PIGRN defina los más altos objetivos posibles de reciclaje de residuos.

2015/05/25

La AEMA revela que la contaminación atmosférica industrial le costó a Europa hasta 169.000 millones de euros en 2009

La contaminación atmosférica procedente de los 10.000 complejos contaminantes más grandes de Europa les costó a los ciudadanos entre 102.000 y 169.000 millones de euros en 2009. Esta es una de las conclusiones contenidas en un nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que analizó los costes de los perjuicios para la salud y el medio ambiente ocasionados por la contaminación atmosférica. La mitad del coste total de los daños medioambientales, entre 51.000 y 85.000 millones de euros, fue provocado por 191 complejos industriales.

Leer todo


2015/03/19

MANIFIESTO DE LA COORDINADORA ESTATAL CONTRA LA INCINERACION DE RESIDUOS EN CEMENTERAS

Continuando la labor de las jornadas precedentes desarrolladas en Ponferrada, Toledo, Montcada i Reixac, Altsasu-Olazti y Morata de Tajuña, el Moviment Contra la Incineració de Residus a Uniland ha organizado los VI Encuentros de la Coordinadora Estatal de Plataformas contrarias a la incineración de residuos en cementeras en Vilafranca del Penedès el 13, 14 y 15 de marzo con la participación de:

A.VV. Morata de Tajuña (Madrid), A.VV. Perales de Tajuña (Madrid), Plataforma Aire Limpio-Incineradoras NO Madrid, A.VV. Can Sant Joan de Montcada i Reixac y Plataforma antincineración de Montcada i Reixac (Barcelona), A.VV. de Pallejà (Barcelona), Colectivo de Vecinos de San José de St Vicenç dels Horts (Barcelona) y A.VV. Trevol de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Vallés Net (Barcelona), Sant Feliu Aire Net (Barcelona), Moviment contra la incineració a Uniland de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), APMA de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Bierzo Aire Limpio, GOB (Grup Ornitològic Balear), Plataforma 3 Mugak Batera de Olazti-Alsasua (Nafarroa), Lemoa Garbi (Lemoa, Bizkaia), Asuntze (Plataforma de Arrigorriaga, Bizkaia), Córdoba Aire Limpio, Toledo Aire Limpio, Plataforma contra la contaminación de Almendralejo (Badajoz), Plataforma Jalon Limpio (Zaragoza), Plataforma Albentosa Natural (Teruel), Plataforma de Alcalá de Guadaira (Sevilla), CONFAVC (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya), AMAS 15M (Madrid), No al crematorio junto a las casas (Morón de la Frontera), Zero Waste Europe, Plataforma antiincineració del congost (La Garriga, Catalunya) APQUIRA.
Con el apoyo de GAIA (Alianza Global contra la Incineración), Ecologistas en Acción y Greenpeace, CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris), CEPA y Ecologistas de Catalunya.
Una vez más reiteramos que la incineración es la forma más insostenible y peligrosa que existe para el tratamiento de los residuos, genera emisiones que perjudican gravemente la salud de las personas, animales y plantas, la calidad de la tierra, del aire y del agua. Entre otros, nos basamos en dos estudios científicos de ámbito estatal titulados “La mortalidad por cáncer en municipios y ciudades situadas en las proximidades de incineradoras…” y en el más reciente, del 14 de enero de 2015 “La mortalidad por cáncer en las ciudades en las proximidades de las instalaciones para la producción de cemento, cal, yeso y óxido de magnesio” elaborados por el Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Instituto de Salud Pública de Carlos III. Estos estudios constatan un riesgo mayor de muerte por cáncer en los municipios en un radio de 5 km de estas empresas y la ampliación de la afectación a 65 km a la redonda.
La Agencia Europea de la Energia ha evaluado en el año 2011 los daños en la salud que han producido las cementeras españolas, y aporta cifras en lo referente a la perdida de expectativa de vida, que oscilan entre los 45 millones de euros de Lafargue SA de Villaluenga de La Sagra y 70 millones en la fábrica de cementos de La Robla. Y en el total de las 6 instalaciones de cemento evaluadas, que se encuentran entre las 622 instalaciones europeas que más contaminan, la perdida de esperanza de vida asciende a 319 millones de euros.
Actualmente, muchas de las cementeras están cerca de zonas altamente pobladas, de centros escolares, hospitales,… Éstas cementeras, además del coque de petróleo, están quemando residuos (lodos de depuradoras, harinas cárnicas, plásticos, CDR (residuos urbanos), neumáticos, productos farmacéuticos, entre otros), añadiendo escorias y cenizas volantes como materias primeras de sustitución en lugar de las rocas carbonatadas. El producto final del cemento contiene residuos de estas quemas y son utilizados en la construcción de nuestras casas, colegios, hospitales, conducciones de agua, etc.
La Oficina de Control y Prevención Integrada de la Polución ha desvelado la generación de las substancias que se producen en las cementeras a través de la incineración, que son substancias muy tóxicas y que no son controladas en las instalaciones, ya que no han estado o no están incluidas en las Autorizaciones Ambientales Integradas. Por eso, exigimos a las autoridades medioambientales:
La revisión de estas mismas autorizaciones, acompañada de un estudio epidemiológico, con la participación ciudadana. Este es imprescindible con vistas a un conocimiento exacto de los efectos provocados hasta ahora por la propia incineración. Y necesario para una protección más segura de la salud de la población y el medioambiente. Este será el primer paso en la consecución de residuo cero, que es el objetivo principal de un plan de gestión de residuos saludable y sostenible. Lo que ha de ser condición inexcusable para que no concedamos el voto a partidos que se manifiestan favorables a la incineración.

La salud no está en venta. ¡Digamos no a la incineración!

2015/03/04

Sustrai Erakuntza solicita un proceso real de participación pública para la redacción del nuevo PIGRN

Como ya es conocido, el Plan de gestión residuos de Navarra (PIGRN 2010-2020) ha sido anulado definitivamente por sentencia del Tribunal Supremo. Esto ha llevado al Gobierno de Navarra a iniciar el proceso de redacción de un nuevo Plan, que ha venido a denominar “Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN) 2015-2025”. Se puede afirmar, por tanto, que hemos perdido todo un lustro en la gestión de los residuos en Navarra. Y que ahora tratan de remozar el antiguo PIGRN cambiándole las cifras de los años... y poco más.

Leer todo

2015/03/03

VI Encuentro estatal de plataformas contra la incineración de residuos en cementerasPROGRAMA
VI ENCUENTRO DE PLATAFORMAS CONTRA LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN CEMENTERAS (13-15 marzo en Vilafranca del Penedès, Cataluña)
Viernes 13
18:00 Llegada de los participantes. Punto de encuentro: Albergue municipal
19:00 Recepción de participantes en el Consell Comarcal y Ayuntamiento
20:00 Pequeña visita per el centro de Vilafranca
21:30 Cena
Sábado 14
8:00 Desayuno en el Albergue Municipal
9 :30 Ponencia Carme Valls
10:30 Ponencia Fernando Palacios
11:30 Aperitivo
12:00 Rueda de prensa
12:30 Ponencia Rodríguez Farré
14:00 Comida
16:00 Intervención plataformas
17:00 Taller
18:30 Descanso
19:00 Taller
20:30 Lectura manifesto
21:00 Finalitzación de la jornada
22:00 Cena
23:00 Concierto
Domingo 15
10:00 Desayuno
11:00 Foto delante de la cementera (traer pancartas)
12:00 Visita Bodega
14:00 Comida

2015/02/21

¿Descarte de la incineración en Navarra?

Rueda de prensa  19-2-2015.

La Plataforma 3Mugak Batera considera que con la anulación del Plan de Residuos de Navarra se ha dado un paso importante para la erradicación del peligro que para la salud pública, el medio ambiente y los recursos de las zonas afectadas, representa la quema de los residuos.

Se ha descartado la construcción de las instalaciones que el Plan anulado  consideraba  más adecuadas para la eliminación de los residuos. Pero no se descartan otras instalaciones menos apropiadas, como la cementera de Olazti.

En ese sentido queremos destacar  dos cuestiones que refuerzan esa idea. En primer lugar, la vigencia  del Convenio firmado por el GN y la cementera de FCC de Olazti  para dar cobertura a la realización de actividades de gestión de residuos en plantas de tratamiento, cuyo producto estrella son los preparados de basura para quemarla en los hornos de la cementera.
Y en segundo lugar, la aprobación del proyecto de incineración de Pórtland como PSIS  (de incidencia supramunicipal) para pasar por encima de las  normativas  en vigor en Olazti.

En términos de afecciones al medio ambiente y a la salud pública, una derivación de los residuos a la cementera representa un peligro aun mayor .Y eso por un doble  motivo. Porque  la cementera emitirá muy por encima de los valores límite impuestos a la incineradora, y porque, además, agravando más el riesgo, no cumple con las distancias de alejamiento a las poblaciones, acuíferos, Parques Naturales, etc,  que debía cumplir la moderna Planta de Valorización Energética descartada.

Hemos de decir que consideramos una gran victoria social el que se haya conseguido dar carpetazo a la incineración en Tafallaldea. También lo fue el descarte del proyecto de valorización energética de neumáticos usados en Tudela, así como el rechazo del intento de implantación de otro PSIS abusivo en contra de la autonomía municipal, como lo fue el de Donapea. Pero nos queda conseguir que del nuevo Plan de Residuos de Navarra no salga ningún tipo de residuo que se pueda quemar en  las instalaciones de Pórtland ni en ninguna otra instalación. Porque el proyecto de la empresa de la multinacional de las basuras FCC aglutina todo el despropósito anterior ya superado: la quema de la fracción resto de las basuras + la quema de neumáticos usados, además de otro tipo de residuos, y la aplicación para hacer posible lo anterior de un PSIS de peores consecuencias que el de Donapea.

Desde la Plataforma apelamos a la movilización social para poder dar el empuje final necesario para que tanto el GN como Pórtland  no sigan adelante con esta barbaridad.2015/02/17

La jugada del Gobierno de Navarra con la incineradora

La tramitación de la llamada revisión del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, PIGRN, se está realizando a partir del supuesto de la vigencia del plan de residuos anulado definitivamente por los tribunales gracias a la encomiable labor de la Mancomunidad de Sakana y Sustrai. Esa forma de proceder del GN persigue esquivar una efectiva participación pública en la elaboración de un nuevo PIGRN.

Por otra parte, resulta muy chocante que se reconozca que el descarte de la incineración/valorización energética de residuos en las instalaciones previstas en el PIGRN ha sido debido a la oposición social e institucional, y se quieran obviar las grandes movilizaciones llevadas a cabo en contra de la incineración/valorización energética en la cementera de Olazti, que han reunido hasta ahora a más de 12.000 personas en las cuatro manifestaciones realizadas en contra del proyecto de Pórtland, y ha concitado además el rechazo de cerca de un centenar de ayuntamientos, mancomunidades, organizaciones, agentes sociales, de más de 11000 firmas, de miles de alegaciones… etc.

Y eso porque el GN quiere ocultar que la incineración/valorización energética en Pórtland, no sólo no ha sido descartada en la revisión del PIGRN, sino que quiere ser presentada como una alternativa para el tratamiento de la fracción resto de las basuras.

Para la Plataforma, hace tiempo que UPN decidió diferir la quema de residuos a la cementera de FCC. Para ello firmaron el Convenio del año 2012 cuyos objetivos son potenciar e incrementar la valorización de residuos y desarrollar e implantar un sistema de gestión de los mismos que tenga como fin su posterior valorización energética.

Y eso explica, aunque pueda parecer contradictorio, que recurrieran ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia que anulaba su plan de residuos por no concretar la ubicación de las instalaciones para quemar los residuos. Porque hubiera resultado más sencillo y barato cumplimentar esa cuestión que recurrir al TS. Pero si lo hacían, desatarían una tempestad dentro de su propio partido de consecuencias imprevisibles en términos electorales, dada la oposición que habían manifestado sus propios representantes de la zona de Tafalla, zona donde se proponía, sin más concreción, la construcción de dichas instalaciones.

Cabía también la retirada del plan de residuos en ese momento y no recurrir, pero aun no tenían diseñado el plan para que la sustitución de la incineradora por la cementera de FCC no resultara tan evidente. En ese sentido cabe señalar el trato de favor dispensado a una empresa que tiene entre sus máximos dirigentes a antiguos altos cargos del GN. Un trato de favor que ha llegado hasta el extremo de la aprobación de su proyecto de incineración como PSIS (de incidencia supramunicipal para puentear las normativas de Olazti), aunque dicha empresa hubiera sido pillada robándonos a manos llenas a todas los navarros y navarras.

Había que recurrir para ganar tiempo, consolidar los permisos de la cementera, y antes de que fallara el TS y se encontraran en el mismo dilema, algo que es inconcebible que no supieran, salir a la palestra anunciando que se descartaba la incineración y que se trabajaba en un nuevo PIGRN, un nuevo plan de residuos en el que encajarían el proyecto de Pórtland.Y la jugada les puede salir redonda. En el titulado “borrador de las alternativas de gestión para la FR y rechazos” se alude a la obtención, a partir de la basura (fracción resto), de unos “combustibles” para ser quemados en cementeras. Resuelto el problema. No han tenido que ubicar las instalaciones (ahora lo hace Pórtland); han jugado su baza política anunciando pomposamente que se descarta la incineración/valorización energética en Navarra (cuando la realidad es que nos quieren colar la quema de residuos en Pórtland por la puerta de atrás), y a su vez aseguran el gran negocio de las basuras a FCC.

Todo lo anterior resulta espeluznante cuando lo que está en juego es la salud y las vidas de las personas. Son cada vez más los estudios que concluyen que existe un exceso de mortalidad de todos los tipos de cánceres cerca de las instalaciones donde se queman residuos. Por eso no quiere nadie que quemen residuos cerca de sus casas, ni los de Tudela, ni los de Tafallaldea, ni los de Sakana.

En ese sentido es muy importante para todas las navarras y los navarros lo conseguido hasta ahora por la Mancomunidad de Sakana y Sustrai. Pero si el GN y FCC consuman su plan, el resultado del nuevo PIGRN supondrá sustituir unas instalaciones por otras y cambiar unas zonas de Navarra por otras para terminar igualmente quemando los residuos.

Por todo ello la Plataforma alerta a toda la sociedad de que el peligro de la incineración en Navarra existe.

Pedimos al GN, que si tiene verdadera voluntad de que no se incinere en Navarra, se anule la inscripción que la cementera de FCC ha obtenido como gestora de residuos y se revoque ese PSIS criminal que aprobó para hacer posible que se queme la fracción resto + neumáticos + lodos de depuradora y de papeleras + fracción de la fragmentación de vehículos + plásticos + todo lo que le sea rentable quemar. Así mismo apostamos por un nuevo PIGRN elaborado desde la participación ciudadana efectiva, que por razones de salud y medioambientales en ningún caso pueda dar como resultado la quema de residuos, ni en Olazti ni en ningún otro lugar.


Gorka Muñoz García. 3Mugak Batera Plataforma.
2015/02/04

Gorenak Mank-i arrazoia eman dio

Baliogabe utzi du Nafarroako Hiri Hondakinen 2010-2020 Plan Integrala.

Espainiako Auzitegi Goreneko Administrazio-Auzietarako 5. sekzioak atzera bota du Nafarroako Gobernuak aurkeztutako helegitea eta, beraz, baliogabe utzi du Nafarroako Hiri Hondakinen 2010-2020 Plan Integratua. Sakanako Mankomunitateak eta Sustrai Erakuntza fundazioak eraman zuten plana auzitara.

Guaixe

iruñerrian-gaur-2015-02-02

Aitor Karasatorre, Sakanako Mankomunitateko presidentea, Nafarroako zaborra kudeatzeko planaren sentenziari buruz. Euskalerria Irratian elkarrizketatua.


Sustrai Erakuntza ve la victoria de “David frente a Goliat” al anularse el plan de residuos

Reclaman al Gobierno que anule la autorización dada a Cementos Portland“Fue un plan que nació viciado ya que el eje era la incineradora de residuos” “Apostamos por el sistema de recogida puerta a puerta que está dando resultados”

Noticias de Navarra