Buscar este blog

2011/06/25

HITZALDI INFORMATIBOA ARAIAN. OLAZTIKO ERRAUSKAILUA. ZONALDE GUZTIRAKO ARRISKUTSUA

Iragan maiatzaren 26an Nafarroako Gobernuak Cementos Portland Valderrivas enpresak porlana ekoizteko zuen baimena aldatu zuen, orain hondakinak erretzeko jarduera berria bere Olaztiko lantegian martxan jartzea ahalbideratuz.

Hau hondakinen multinazionala eta enpresaren jabea den FCC-rentzat aurrerapauso garrantzitsua izan da, orain zonalde osoko biztanleen osasunaren bizkar etekin ekonomiko haundiak lortuko baititu.

Errausketa hondakinak tratatzeko erarik arriskutusena eta jasangaitzena da. Larriki kaltetzen ditu gizakion osasuna eta ingurumena eta bere eraginpeko eremuen baliabideak suntsitzen ditu. 33.000 mediku eta zientzialarik, Europako Parlamentuaren aurrean aurkeztu duten manifestuan hondakinen errausketak gizakion osasunerako, animaliendako, landareendako, ur eta airearendako dakartzan arriskuez ohartarazten dute.

Porlandegi-errauskailu batean hondakinak erraustea, dioxina eta furano hirugarren igortze iturri nagusia eta metal astun bigarren igortze iturri nagusia da, minbizi eragile nagusiak direnak eta zeinen aurrean ez dagoen esposizio babes maila segururik. Kutsatzaile hauek erraztasunez zabaltzen dira igorpen puntutik kilometro askora eta kontsumitzen ditugun produktu kutsatuen bidez (barazkiak, esnea, haragia, ura) gizakiongan pilatzen dira.

Hainbat nekazal enpresek hondakinak erretzean sortzen diren emisioen guneetatik 15 km-ko erradioan ekoizten diren produktuak erosteari uko egiten diote eta Europako zenbait estatutan eremu horietan elikagaiak ekoiztea eta merkaturatzea debekatu dute. Bertan gainera nekez iraungo dute bizirik nekazal turismoko, ostalaritzako... beste jarduera batzuk.

Hauexek dira Portland enpresatik hainbat herritara dauden  distantziak:

Agurain: 15,92 Km             Zalduondo:12,31Km            Eulate:11,15Km

Asparrena: 10,44 Km Amescoa Baja: 9,15 Km      Etxarri Aranatz: 11,30 Km

Idiazabal : 15,22 Km Zegama: 13,37 Km             Ataun: 13,88 Km

Errausketaren aurrean hondakinak tratatzeko alternatibak badira, hondakinak gutxitzean, berreskuratzean eta birziklatzean oinarritzen direnak. Atez ateko bilketa emaitza ikusgarriak lortzen ari da, errausketaren premia bertan behera utziz.

Datorren uztailaren 16an 19:30ean manifestazioa aginen da Altsasun (Netto-ko aparkalekutik abiatuta) Olaztiko porlandegian erruastea salatzeko.

Ekainaren 30ean Araiako Udalbatza Aretoan gai honi buruzko hitzaldi informatiboa izanen da eta bertan parte hartuko dute:

Alberto Frias, Lurra-ko kidea eta Olaztiko Sakana Bizirik Plataformako kideak

CHARLA INFORMATIVA EN ARAIA. LA INCINERADORA DE OLAZTI. UN PELIGRO PARA TODA LA ZONA

El pasado 26 de mayo el Gobierno de Navarra  modificó la autorización que disponía Cementos Pórtland Valderrivas para la fabricación de cemento, para que pueda, ahora, iniciar una actividad de incineración de residuos en la fábrica de Olazti.

Esto ha supuesto un salto muy importante para la multinacional de las basuras FCC, propietaria de la empresa, que podrá obtener ingentes beneficios, a costa de la salud de los habitantes de toda la zona.

La incineración es la forma más peligrosa e insostenible de llevar a cabo el tratamiento de residuos. Afecta gravemente a la salud de las personas y al medio ambiente y destruye los recursos de las zonas afectadas.33000  médicos y científicos presentaron ante el Parlamento Europeo, un manifiesto advirtiendo de los peligros de la incineración de residuos para la salud humana, animales, plantas ,aire y agua.

Porque la incineración de residuos en una cementera-incineradora es la tercera fuente de emisión de dioxinas y furanos y la segunda de metales pesados, sustancias altamente cancerígenas, ante las que no existe un nivel seguro de exposición Estos contaminantes  se desplazan sin dificultad a muchos kilómetros del foco emisor y se acumulan en las personas al consumir productos contaminados (vegetales, leche,carne o agua).

Empresas agroalimentarias han dejado de comprar ya productos producidos a 15Km de las plantas y en algún país europeo  se ha llegado a prohibir su producción y comercialización en la zona de influencia de una actividad de incineración, donde además difícilmente podrán convivir otras actividades basadas en el turismo rural, hostelería, etc.

Las distancias de Pórtland a algunas poblaciones de la zona son las siguientes:

Agurain: 15,92 Km             Zalduondo:12,31Km            Eulate:11,15Km

Asparrena: 10,44 Km Amescoa Baja: 9,15 Km      Etxarri Aranatz: 11,30 Km

Idiazabal : 15,22 Km Zegama: 13,37 Km             Ataun: 13,88 Km


Existen alternativas a la incineración, que pasan por aplicar modelos de gestión basados en la Reducción, la Reutilización y el Reciclaje. La recogida puerta a puerta está dando resultados espectaculares haciendo innecesaria la incineración.

El próximo día 16 de Julio a las 19,30  saldrá una manifestación en Altsasu  (del parking del Netto), para denunciar la incineración en la cementera de Olazti.

El día 30 de Junio, a las 19,30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Araia, habrá una charla informativa sobre el tema en la que intervendrán:

Alberto Frías de Lurra  y miembros de la Plataforma Sakana Bizirik de Olazti.

UZTAILAREN 16an ALTSASUN Olaztiko porlandegian hondakinak erraustearen kontrako manifestazioa


Olatzagutiako Cementos Portland-en hondakinen errausketaren kontrako Altsasuko herritarren plataformak uztailaren 16rako “Errausketarik ez Cementos Portlanden. No a la incineración de residuos en Cementos Pórtland” lelopean manifestaziorako deialdia egiten du.

Stockholmeko itunak, porlandegietako errausketa dioxina, furano eta metal astunen igorle nagusietako bezala identifikatzen du, minbizi eragile nagusiak direnak eta zeinen aurrean ez dagoen esposizio babes maila segururik.

Mundu osoko milaka medikuk eta zientzilarik ohartarazten dute gizakien, animalien, airearen eta uraren osasunerako errausketak dakartzan arriskuez eta 33.000 baino gehiagok Europako Parlamentuaren aurrean ofizialki adierazi dute hauxe.

Errausketa da zalantzarik gabe, hondakinak kudetazeko erarik arriskutsuena eta jasangaitzena, gizakion osasuna eta ingurumena larriki kaltetzen dituena eta bere eraginpeko lurraldearen garapenean ez laguntzeaz gain, bertako baliabideak suntsitzen dituena.

NHKPI-ren aurkezpenak errausketaren eztabaida piztea ekarri du Nafarroan. Eztabaida honek agerian utzi du hondakinak erraustearen kontrako jarrera gizartean eta hauek gutxitzean, berreskurtzean eta berrerabiltzeran oinarritutako alternatibak direla indarrean jarri beharrekoak.

Hala ere eta jarduera hau porlandegiko labeetan martxan ez jartzeko 3.200 sakandarrek adierazitako nahia aintzat hartu gabe, maiatzaren 26an Nafarroako Gobernuak Olatzagutiako CPV enpresari orain arte porlana ekoizteko duen baimena aldatu dio, horrela bere instalazioak berrantolatzea eta errausketarako eta hondakinak kudeatzeko berriak eraikitzea ahalbideratzen diolarik. Argi esanda, Portland porlandegi eta bide batez hondakin errauskailu bihurtzeko baimena eman dio. Horrela enpresa pribatu bati baimen xume bat emanez (erakusketa publikorik ere egin gabe), errausketa martxan jarriko da Nafarroan.

Bestalde, NHKPI-an bertan balioztatze energetikorako instalazio bat kokatzeko kontuan hartu behar diren irizpideak baztertuz, hala nola, dagoeneko kutsadura maila altua, gasen ihesbiderako eragozpenak, herri, parke natural eta ur-iturrien hurbiltasuna, …, errausketa jarduera bat baimendu behar da, irizpide horien arabera inoiz baimendu behar ez litzatekeen kokapenean. Eta hori dena porlandegi bat bertan egote hutsagatik.

Hauxe salatzen eta errefusatzen dugu :

- Errausketa hondakinak tratatzeko era gisa

- Nafarroan errausketa Sakana erabiliz  sartzeko aukera eskainiko duen azpijoko hau.

- Honek herritarrendako eta bereziki sakandarrendako sortuko duen arrisku handia.

- Nafarroaren eta Sakanaren borondatearen gutxiespena eta hain larriki eragiten diguten erabakien aurrean gure parte hartzeko eskubidearen lapurketa

Eskatzen dugu:

- Porlandegietan hondakinak erretzea bertan behera uztea.

-Administrazioak ez dítzala porlandegiak hondakin kudeatzaile pribatu bihurtu eta gutxitzean, berrerabiltzean eta berreskuratzean oinarritutako proiektuak finantzia ditzala.

Animatzen ditugu:

-Herritarrak, elkarteak, taldeak, egoki iruditzen zaizkien ekimenak bideratzera, adierazpen hau babestu eta bultzatzera eta manifestazioan parte hartzera.

Altsasun 2011ko ekainaren 25ean

16 DE JULIO EN ALSASUA Manifestación contra la incineración de residuos en la cementera de Olazti.


La Plataforma de Vecinos y Vecinas de Alsasua en contra de la incineración de residuos en Cementos Pórtland de Olazti convoca a una manifestación el día 16 de julio bajo el lema Errausketarik ez Cementos Portlanden. No a la incineración de residuos en Cementos Pórtland.

El Convenio de Estocolmo considera la incineración en cementeras como una de las principales fuentes de  emisión de dioxinas , furanos y metales pesados ,sustancias altamente cancerígenas ante las que no existe un nivel seguro de exposición.

Miles de médicos y científicos de todo el mundo han alertado del  peligro grave e irreparable que una actividad de incineración tiene para la salud de las personas, animales, plantas, aire y agua, y más de 33000 han presentado un manifiesto ante el Parlamento Europeo advirtiendo de ello.

La incineración es la forma más peligrosa e insostenible de tratamiento de residuos, afecta gravemente a la salud y  no contribuye a la prosperidad de las zonas afectadas ,sino que por el contrario, destruye sus recursos naturales e hipoteca otras formas de desarrollo.

La presentación del PIGRN ha supuesto abrir el debate de la incineración en Navarra.
Este debate ha dejado al descubierto que existe una gran oposición a la incineración como método de gestión de residuos y que hay alternativas que pasan por la aplicación  de  modelos de gestión basados  en la reducción, recuperación y reciclaje.

Sin embargo, pese a la voluntad contraria a que esa actividad se realice en los hornos de la cementera expresada por 3200 sakandarras, el día 26 de mayo, el GN ha concedido a  la empresa CPV de Olazagutia  una autorización que modifica la que tiene actualmente  para la fabricación de cemento, que supone  una nueva configuración de sus instalaciones, incluyendo ahora unas nuevas de incineración,  y la gestión de residuos. En definitiva autoriza a Pórtland a convertirse en una cementera- incineradora de residuos.
Así, con una simple autorización a la empresa privada ,sin siquiera haber realizado una exposición pública del proyecto, la incineración va a ser un hecho en Navarra.

Por otra parte, contraviniendo de plano todos los criterios para la evaluación de la ubicación de una planta de valorización  contemplados en el propio PIGRN, como son la contaminación de partida, la dificultad de evacuación de gases, la proximidad a las poblaciones, parques naturales, acuíferos etc, se va  a permitir la realización de una actividad de incineración en una zona que según esos criterios jamás podría albergar una actividad de ese tipo .¡Sólo porque allá existe una fábrica de cemento!. 

Denunciamos y rechazamos:

- La incineración como forma de tratamiento de residuos

- Esta maniobra, que va a permitir que la incineración en Navarra  se cuele por el corredor de la Sakana.

- El riesgo tan grande que ello va a suponer para la población , particularmente para la de Sakana .

- El menosprecio a la voluntad de Navarra y de Sakana, y la usurpación del derecho que tenemos a  participar  en las decisiones que nos afectan tan gravemente  

 Exigimos:

1.- La erradicación de la incineración de residuos en las fábricas de cementos.

 2.- Que las administraciones no conviertan a las cementeras en gestoras privadas de residuos y que financien proyectos que busquen alternativas basados en la Reducción, Reutilización y Reciclaje.

 Animamos:
A la ciudadanía, asociaciones y colectivos , para que desarrollen las acciones que consideren oportunas, apoyen  y se adhieran a este manifiesto y  participen en la manifestación.

En Altsasu, a 25 de junio de 2011.

Mozioa Altsasuko Udalbatzan

Olatzagutiako Cementos Portland-en hondakinen errausketaren kontrako Altsasuko herritarren plataformak, Altsasuko Udalbatzan eta bere onarpenerako ondoko mozio hau aurkezten du:

Zergatien azalpena:

Stockholmeko itunak, errausten (balioztatzen) duten porlandegiak eta errauskailuak (Balioztatze energetiko instalazioak) dioxina eta furano igorle nagusitzat identifikatzen ditu, minbizi eragile nagusiak direnak eta zeinen aurrean ez dagoen esposizio babes maila segururik.
Osasun erakundeek eta mundu osoko zientzilariek ohartarazten dute gizakien, animalien, airearen eta uraren osasunerako errausketak dakartzan arriskuez eta 33.000 baino gehiagok Europako Parlamentuaren aurrean ofizialki adierazi dute hauxe.

Horrexegatik errausketa da zalantzarik gabe, hondakinak kudetazeko erarik arriskutsuena eta jasangaitzena, gizakion osasuna eta ingurumena larriki kaltetzen dituena eta bere eraginpeko lurraldearen garapenean ez laguntzeaz gain, bertako baliabideak suntsitzen dituena.
Nekez ariko dira horrelako jarduera batekin batera nekazaritzako industriak, abeltzaintzakoak, esnedunak, ostalaritzakoak, nekazal turismokoak …

Gogora dezagun, Nafarroako Hondakin Kudeaketarako Plan Integralak aurreikusten duen “balioztatze energetikorako instalazioa” (errauskailua) Tafallaldean kokatzeko aukeraren aurrean, bertako Garapen Kontsortzioak eta udal ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek kontrako jarrera bateratua agertu zutela, aurretik Tuteran TERNA enpresak pneumatikoak balioztatzeko jarri nahi izan zuen instazioarekin gertatu zen bezalaxe. UPNk, PSOE-PSNk, NABAIk, IUk, Batzarrek eta Independienteek ezetz esan zioten bi udalerri horietan errausketa-balioztatze jarduera horri.

Orain kezkaz beterik ikusten dugu nola Olatzagutiako Cementos Portland Valderrivas enpresak bere baimenean hondakinak erretzen hasteko aldaketa bat lortu duen. “Kuantitatiboa ez baina jauzi kualitatiboa lortu dugu”, adierazi du enpresak, hondakin mota guztiak erretzeko bere asmoa berretsi duen bitartean, hiri hondakinak, pneumatikoak, araztegietako lohiak, ibilgailu hondakinak, haragi irinak, … eta horrela NHKPI-ak aurreikusten duen azken belaunaldiko balioztatze energetiko instalazioa baino arriskutsuago izango den porlandegi-hondakin errauskailu bihurtuz.

Zerbait egiten ez badugu, Nafarroako errauskailua estalian sar daiteke Sakanan, Olatzagutiako porlandegian hondakinen koinzinerazioaren bidez. Eztabaida sozial eta politikoa eta beste alternatiba batzuk aztertzea saihesteko era aukeratu dute, baimen zuzena enpresa pribatu bati emanez (ez dute erakusketa publikorik ere egin) eta hau hondakin kudeatzaile bihurtuz errausketarekin hasteko. Hau guztia herritarren gaitzespena kontuan hartu gabe, Sakanan bertan 3.200 sakandarrek argi adierazi dutenean Nafarroako Gobernuaren aurrean jarduera honen kontrako jarrera. Modurik zakarrenean inposatu nahi digute beste inon nahi ez duten errauskailua.

Bestalde, porlandegi bat bertan egote soilagatik hondakin errausketa jarduera bat has daiteke, horretarako bereziki desegokia den zonalde batean, NHKPI-an bertan balioztatze energetikorako instalazio bat kokatzeko kontuan hartu behar diren irizpideak aintzat hartuz. Testualki hauxe dio: “Hondakinak kudeatzeko azpiegituren ezarpena, edonolako eragin kaltegarririk gabe lurrerako, landaredirako eta faunarako, paisaiarako, atmosferaren kalitaterako, uraren kalitaterako eta orohar inguruko pertsona edo ingurumenaren kontrako erasoak ekidinez egin behar da”.
Eskualde honek dagoeneko kutsadura maila altua du, gasen ihesbidea eragozten eta hauek pilatzen dituen inbertsio termiko izeneko fenomenoa ematen den baiara baten barrenean, Burunda ibaiaren bazterrean. urak har dezakeen eremuan, herrietatik, hiru parke naturaletik eta LIC-etatik eta baiara hornitzen duen Urdalur urtegitik hurbil. Hau dena kontuan hartuta, NHKPI-ak berak eta balioztatze, konpostatze eta desegite instalazioen kokapenak, errauskailu bat eskualde honetan ezartzeko asmoa baztertzen dute. Hondakinak erretzean sortzen diren emisioen guneetatik 15 km-ko erradioan ekoizten diren produktuak hainbat enpresek erosten ez badituzte eta Europako zenbait estatutan eremu horietan elikagaiak ekoiztea eta merkaturatzea debekatu badute, zer esango dugu egunero edaten dugun eta Cementos Portland lantegitik 5 km-ra dagoen uraz?

Errausketaren aurrean hondakinak tratatzeko alternatibak badira, garbiagoak eta lanpostu gehiago sortzen dutenak, hondakinak gutxitzera bideratutako neurriak proposatzen dituztenak, berreskuratzera eta birziklatzea sustatzen dutenak. Atez ateko bilketak eta beste sistema birritzaileagoek, emaitza ikusgarriak lortzen ari dira, errausketaren premia bertan behera utziz. Olatzagutian errausketa jarduera bat ezartzeak, leiha desleiala sortuko luke beste tratatzeko era horiekin eta hauek ezinezkoak bihurtuko lituzke.

Aintzindari izan da Nafarroa hondakinak kudeatzeko politiketan eta herritarren osasuna eta ongizatea arriskuan ez jartzera bideraturik egon behar dute hauek, tratatzeko era jasangarriagoak lehenetsiz eta hauek ezinezko bihurtuko lituzketen beste batzuk baztertuz.

UDALBATZAK ONARTU BEHARREKO ERABAKIAK

1.- Errausketa hondakinak tratazeko era gisa baztertu eta bereziki Portlan Valderrivas enpresak duen Olatzagutiako porlandegiko labeetan erretzea hondakinak.

2.- Jarduera hau behin betirako geldiarazteko, ahalik eta asmo gehien pilatzera bideraturiko udalaren esku dauden gestioak egin.

3.- Altsasun 2011ko uztailaren 16an 19:30ean “No a la Incineración de Residuos en Cementos Portland”-“Hondakinen Errausketarik ez Cementos Portlanden” lelopean egingo den manifestazioa bultzatu eta bertan parteharzeko deialdia komenigarri irizten dion bidez zabaldu.

4.-Hartutako erabakiak Nafarroako Gobernuko Lehendakariari, Nafarroako Parlamentuari, Landa Garapen eta Ingurumen Departamenduari, Cementos Portland Valderrivas enpresari eta hedabideei jakinarazi.

Moción ante el pleno del Ayuntamiento de Altsasu

La Plataforma de Vecinos de Alsasua en contra de la incineración de residuos en Cementos Pórtland de Olatzagutía, presenta para su aprobación, ante el pleno del Ayuntamiento de Alsasua, la siguiente moción:

 Exposición de motivos:

El Convenio de Estocolmo, identifica a las cementeras que incineran (valorizan) residuos y a las incineradoras (Plantas de Valorización Energética), como una de las principales fuentes de emisión de  dioxinas y furanos, sustancias altamente cancerígenas ante las que no existe un nivel seguro de exposición.
Organizaciones médicas y científicos de todo el mundo, alertan del grave e irreparable peligro que, para la salud de las personas, animales, plantas, aire y agua, supone la práctica de la incineración, y más de 33000 lo han advertido oficialmente ante el Parlamento Europeo.

Por ello, la incineración es, sin duda alguna, la forma más peligrosa e insostenible de llevar a cabo el tratamiento de los residuos. Afecta gravemente a la salud de las personas y al medio ambiente, y no contribuye a la prosperidad de las zonas afectadas, sino que destruye sus recursos sustentados en diferentes formas de desarrollo.   
Difícilmente convivirán industrias agroalimentarias, ganaderas, lácteas, de hostelería, turismo rural etc, con una actividad de ése tipo.

Recordamos que la posibilidad de ubicar la “planta de valorización energética” (Incineradora), prevista en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra  en la zona de Tafalla, tuvo como reacción unánime la postura contraria de su Consorcio de Desarrollo y la de todos los partidos políticos con representación municipal, como anteriormente ocurrió en Tudela ante el proyecto que la empresa TERNA tenía para la instalación de una planta de valorización de neumáticos. UPN, PSOE-PSN, NABAI, IU, Batzarre e Independientes dijeron NO a la actividad de incineración-valorización de residuos en ambos municipios.

Ahora vemos con preocupación, que la empresa Cementos Pórtland Valderrivas de Olatzagutía, ha obtenido una modificación en su autorización que le permite  dar inicio a una actividad de incineración de residuos.”Hemos logrado un salto cualitativo aunque no cuantitativo”, ha declarado la empresa reafirmándose en su objetivo de quemar todo tipo de residuos, como residuos urbanos, neumáticos, lodos de depuradora, restos de vehículos fragmentados, harinas cárnicas, etc, es decir, de convertirse de esa forma en una cementera-incineradora de residuos, con mas peligrosidad si cabe, que la Planta de Valorización Energética de última generación del PIGRN.

La incineración en Navarra puede entrar por la puerta falsa de Sakana, vía coincineración de residuos en la cementera de Olatzagutía, si no hacemos algo para remediarlo. Han elegido el sistema que les permite sortear el debate social y político y el estudio de alternativas, con la concesión directa (ni siquiera han realizado exposición pública) de una autorización a la empresa privada, que  convierte a ésta en gestora de residuos para iniciar la incineración. Todo ello pese al rechazo social, también en Sakana, donde más de 3200 vecinos/as han expresado claramente ante el Gobierno de Navarra su voluntad contraria a la realización de esa actividad. Nos quieren imponer la incineración que nadie quiere de la manera más burda.

Por otra parte, nos encontramos ante el hecho de que se pueda ubicar una actividad de incineración de residuos  por el mero hecho de que allí exista una fábrica de cemento, en una zona particularmente desaconsejada para ello, como se desprende de la aplicación de los criterios del PIGRN para el análisis de la ubicación de las instalaciones de valorización energética, que textualmente indica lo siguiente “La implantación de infraestructuras de gestión de residuos debe llevarse a cabo evitando toda influencia negativa para el suelo, vegetación y fauna, el paisaje, la calidad atmosférica, calidad del agua, y en general a todo lo que pueda atentar contra las personas o el medio ambiente que rodea”.
Esta zona es una zona con una alta contaminación de partida, en el fondo de un valle, donde se da el fenómeno de inversión térmica que dificulta la evacuación de los gases y los concentra, sobre el Rio Burunda, en zona inundable,  muy cerca de las poblaciones, de tres Parques Naturales y LICs ,y del Pantano de Urdalur, que abastece de agua al Valle, por lo que teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el propio PIGRNA y los mapas que determinan las potenciales ubicaciones de las instalaciones de valorización, compostaje y eliminación, desaconsejan la ubicación de una incineradora en esta zona. Si hay empresas  que no compran- ya en un radio de 15 Km-, productos procedentes de las zonas de influencia de las emisiones producidas por la quema de residuos, y países europeos donde se ha llegado a no permitir la producción y comercialización de productos alimentarios en esas zonas, qué tendremos que decir del agua que bebemos, situada a tan sólo 5 Km de la planta de Cementos Pórtland.


Existen alternativas a la incineración como método para llevar a cabo el tratamiento de residuos, que son más limpias y crean más puestos de trabajo, que pasan por aplicar medidas tendentes a reducir los residuos, fomentando  la recuperación y el reciclaje. La recogida puerta a puerta y otros novedosos sistemas, están dando resultados espectaculares haciendo innecesaria la incineración. La actividad de incineración en Olatzagutía, entraría en competencia desleal con esas formas de tratamiento, haciéndolas inviables.

Navarra ha sido pionera en políticas de gestión de residuos que deben seguir orientadas a no poner en riesgo la salud ni el bienestar de la población,  priorizando unos sistemas de tratamiento de residuos mucho más sostenibles, y descartando otros que ineludiblemente los harán irrealizables.   

ACUERDOS A ADOPTAR POR EL PLENO

1-       Rechazar la incineración como forma de tratamiento de residuos y en particular la quema de los mismos  en los hornos que la cementera Pórtland  Valderrivas tiene en Olatzagutía.

2-       Realizar las gestiones que estén en su mano encaminadas  a sumar voluntades para lograr  la paralización definitiva de esa actividad.

3-       Impulsar y llamar por los medios que estime convenientes a la participación en la manifestación de rechazo que tendrá  lugar en Alsasua el sábado día 16 de julio de 2011 a las 19.30 h, bajo el lema “No a la Incineración de Residuos en Cementos Portland”-“Hondakinen Errausketarik ez Cementos Portlanden”.


4-       Dar traslado de los acuerdos adoptados a la Presidenta del Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra, al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,  a la empresa Cementos Pórtland Valderrivas y a los medios de comunicación.        

2011/06/23

Gran éxito de la conferencia, el salón de actos del Gil y Carrasco a rebosar


“LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL ES NECESARIA PERO NO NOS PODEMOS JUGAR NUESTRA PROPIA SUPERVIVENCIA CON LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES”
“EXISTEN ESTUDIOS QUE DEMUESTRAN LA RELACIÓN ENTRE CONTAMINACIÓN Y PROBLEMAS ENDOCRINOS, MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ENFERMEDADES CARDIOPULMONARES…”

2011/06/19

Nork ateratzen dio etekina hondakinak erretzeari?

Gara 2011/06/18
Ainhara Plazaola | ELAko Ingurumen Bulegoko kidea

Nola jarraitzen dute Euskal Herriko administrazio gehienek erraustea defendatzen? Erantzuna ez da berria: horren atzean gutxi batzuentzat soilik, betikoentzat, onura dakarren negozioa dago
Urteak daramatzagu hondakinen errauste planta behar dugula entzuten. Batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak Zabalgarbi eraiki zuen eta orain handitzea eskatzen du. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak, sortu den kontrako iritziari eta aurkeztu diren alternatibei -atez ateko bilketa adibidez- kasurik egin gabe, Zubietako errauste plantaren proiektua bultzatu du. Azken berriak Nafarroatik datoz, non hondakinen kudeaketarako plana onartu berri duten. Plan horrek gaikako zabor bilketa lurralde osora zabaldu aurretik errauste planta bat eraikitzea planteatzen du eta Montejurrako Mankomunitateak egiten zuen organikoaren bilketa selektiboa ere deuseztatu egingo du.
Baina gezur asko daude «behar» horren atzean. Teknologia egokiarekin hondakinen %100 birzikla daiteke, atez ateko zabor bilketatik hasiz. Erraustearen jarraitzaileek atez atekoaren aurka erabiltzen duten aitzakia nagusia zabortegiaren beharra da. Ez dute esaten, ordea, erretzetik sortzen diren errauts eta hondakinentzako ere zabortegia behar dela.
Hondakinen balorizaziotik (erretzetik) ateratako energia berriztagarria dela ere esaten dute, hondakin organikoak errez sortzen den energia berriztagarritzat hartzen baitu Europar Batasunak, nahiz eta gas naturala erretzea baino kutsagarriagoa den. Energia berriztagarria iturri agortezinetatik edo birsortzeko gaitasuna dutenetatik ateratzen dena da. Erretzen diren hondakinak birsortu daitezkeen material nahasketa dira (plastikoa, beira, egurra, materia organikoa...). Hondakin horiek birziklatuz erregeneratzen dira. Errauts bihurtuta, ezingo dira errekuperatu. Gainera, hondakin hezeak eta energia kalorifiko gutxikoak erretzeko gas naturala gehitzen zaie; beraz, sortzen duten energia, neurri handi batean, gas naturaletik eratorria da.
Beste gezur bat: «Errauste planta ez da kaltegarria». Ez da egia. Eragin handia du osasunean eta ingurumenean. Hondakinak erretzeak kutsatzaile toxiko asko sortzen ditu eta horiek errautsetan kontzentratzen dira, eta atmosferara ere igortzen dira. Kutsatzaile toxiko horiek jaiotzatiko malformazioak, fetuaren malformazioak, immuno-sisteman, hormona-sisteman eta nerbio-sisteman nahasteak, kalte neuronalak, eta arnas eta bihotzeko gutxiegitasunak sor ditzakete, besteak beste.
Eta hori guztia jakinda, nola jarraitzen dute Euskal Herriko administrazio gehienek erraustea defendatzen? Erantzuna ez da berria: horren atzean gutxi batzuentzat soilik, betikoentzat, onura dakarren negozioa dago.
Negozio hori diru iturri bat baino gehiago izateko dago antolatua. Lehen pausua azpiegituraren eraikuntza, martxan jartzea eta mantentzea esleitzea da. Hori obra publiko handi guztietan gertatzen da. Eraikuntza enpresek, aholkulariek eta zerbitzu enpresek eratzen dituzten enpresa talde handiei azpikontratatzen dizkiete. Horiek eramaten dute lan mota horietarako jartzen den diru publiko guztia. Bigarren onura errauste plantaren jardueratik dator. Lehenik mankomunitateek eramaten duten zaborra jaso eta erretzeagatik kobratzen dute. Eta, ondoren, beraiek berreskuratze energetikoaren balorizazioa esaten diotena dator. Izatez, gas naturala gehituz hondakinak erre eta sortutako elektrizitatea energia berriztagarri gisa saltzean datza, eta legeak haien negozioa babestu eta energia berriztagarritzat hartzen duen arren... ez da berriztagarria! Energia berriztagarria sortzearen onura enpresek diru publikotik jasotzen dituzten diru laguntzetan, eta saltzerakoan petrolioa, gasa eta ikatza erabiliz sortutako energiaren aurrean duten lehentasunean, dago. Negozio borobila!
Jarduera honen inguruan prestaturiko lobby ekonomikoari ez zaio interesatzen hondakinak gaika jasotzea eta ahalik eta gehien birziklatzea, horrela ez bailukete zer erre izango eta negozioa bukatuko bailitzaieke. Eta administrazioek ez dute interes orokorra defendatzen; alderantziz, interes ekonomikoen zerbitzura daude. Horregatik ez dute 3Ren alde egiten: gutxitu, berrerabili eta birziklatu. Birziklatze tasa handitzea posible da hondakinak gaika jasoz eta gaur egun birziklatzen ez diren materialak birziklatuz. Horregatik, ELAk exijitzen du benetako hondakin gutxitze eta birziklatze politikak eta errauste planten proiektuak behin betiko bertan behera uzteko.

¿A quién beneficia quemar los residuos?

27/06/2011
Llevamos años escuchando que tenemos la necesidad de una incineradora de basuras. Por un lado, la Diputación de Bizkaia construye Zabalgarbi y hoy pretende su ampliación. Por otro, la Diputación de Gipuzkoa, haciendo caso omiso de la gran oposición suscitada y las alternativas planteadas – la recogida puerta a puerta es un ejemplo-, planteó e impulsó el proyecto de la incineradora de Zubieta.
Las últimas noticias vienen de Nafarroa que acaba de aprobar un plan de gestión de residuos que contempla la construcción de una incineradora, en vez de expandir la recogida selectiva por todo el territorio. Lo hace incluso desmontando la recogida selectiva de materia orgánica que ya se practicaba en la comarca de Montejurra.
Pero hay muchas mentiras detrás de esa “necesidad” de quemar basura. Con la tecnología adecuada se puede llegar a reciclar el 100%, empezando con la recogida selectiva puerta a puerta. La principal excusa de los amantes de la incineradora en contra la recogida puerta a puerta es la necesidad de vertederos. Lo que no dicen es que la incineradora también los necesita para las escorias y cenizas que resultan de la quema de basuras.
También dicen que la energía resultante de la valorización (incineración) de residuos es energía renovable, ya que la Unión Europea denomina renovable la energía que se genera quemando residuos orgánicos, aunque sea incluso más contaminante que quemar gas natural. En realidad la energía renovable es la que se obtiene de fuentes naturales inagotables o capaces de regenerarse por medios naturales. Los residuos que se queman son una mezcla de diferentes materiales (plástico, vidrio, madera, papel, materia orgánica,...) que se pueden regenerar reciclándolos. Si los quemamos y los reducimos a ceniza ya no se pueden recuperar. Además, para poder quemar residuos húmedos y de poca energía calorífica, se les añade gas natural por lo que la energía obtenida, en gran medida, es derivada del gas.
Otra mentira contada por los defensores de la incineración: “la incineradora es inocua”. No es cierto. Tiene un gran impacto en la salud y en el medioambiente. La quema de residuos genera contaminantes tóxicos que se acumulan en las cenizas y también se emiten a la atmósfera. Entre estos contaminantes tóxicos se encuentran dioxinas, furanos, mercurio, plomo, metales pesados, gases ácidos y partículas ultra finas respirables. Estos tóxicos causan graves afecciones a la salud como las malformaciones congénitas, malformaciones en el feto, trastornos en los sistemas inmunológico, hormonal y nervioso, daños neuronales, e insuficiencias respiratorias y cardíacas entre otras.
Y ¿cómo, sabiendo todo esto, la mayoría de administraciones de Euskal Herria siguen defendiendo la incineración? La respuesta no es nueva: detrás de todo esto hay un gran negocio para el beneficio de unos pocos, los de siempre.
El negocio está montado de manera que hay más de una fuente de ingresos. El primer paso es adjudicar la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura. Esto ocurre en todas las grandes obras públicas, que luego se subcontratan a grandes grupos empresariales formados por constructoras, consultoras, empresas de servicios,... Éstos se llevan todo el dinero público que se pone para este tipo de obras. El segundo beneficio viene de la actividad de la planta incineradora. Primero, cobran por tonelada de residuos que las mancomunidades les llevan para quemar. Y después, viene la “valorización con recuperación energética” como ellos le llaman. En realidad se trata de quemar basura añadiéndole gas natural y vender la electricidad producida como si fuese energía renovable, y aunque la ley les ampara en su negocio y la clasifica como renovable... ¡no lo es! El beneficio de generar energía renovable está en que a estas empresas se les subvenciona con dinero público y además la energía renovable a la hora de venderla tiene preferencia sobre la energía convencional derivada del petróleo, gas o carbón.  Vamos, un negocio redondo.
Al lobby económico montado alrededor de esta actividad, no le interesa que se recojan los residuos de manera selectiva ni que se recicle el máximo posible, ya que no tendrían qué quemar y se les acabaría el negocio. Y las administraciones no defienden el interés general, sino que están al servicio de los intereses económicos. Por eso no apuestan por las 3Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Es posible aumentar la tasa de reciclaje recogiendo selectivamente los residuos y reciclando más fracciones de las que se reciclan en estos momentos. Por eso desde ELA exigimos verdaderas políticas de reducción y reciclaje y abandonar definitivamente los proyectos de incineradora.

Ainhara Plazaola
Medio ambiente-ELA