Buscar este blog

2014/08/13

Nota de prensa/Prentsa oharra

La Plataforma 3 Mugak Batera exige claridad al PSN en el tema de la incineración de residuos.

En relación a las informaciones difundidas por el Sr Caro en las que pide al Gobierno que se “olvide” de la incineración en Navarra, la Plataforma 3MB pide al parlamentario y a su partido más claridad y que no quieran hacer politiqueo con un tema tan grave.

En este sentido exigimos la claridad expresada por el PSM (Partido Socialista de Madrid) que dice rotundamente : De forma clara, nos oponemos a la incineración de residuos con o sin recuperación energética (incineradoras, cementeras, altos hornos o similares),en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, apostando por un tratamiento de los residuos lo más cerca posible de donde se producen, por una recogida selectiva de la materia orgánica, por los sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR) y por la recogida selectiva "puerta a puerta" en los municipios que sea posible. Todo ello para alcanzar políticas de Residuo Cero

La realidad es que la postura del PSN, dominado por la UGT de Lecumberri, en plantilla de Pórtland, dista mucho de la de la de sus compañeros de otras comunidades. Basta comprobar cual distintas son las cosas, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, que anuló la autorización a la cementera de Cosmos en Huelva  para quemar residuos en base al respeto a la autonomía municipal de Niebla, localidad donde se ubica la planta. En el caso de Pórtland de Olazti fueron el propio Lecumberri y Roberto Jimenez quienes promovieron el escandaloso PSIS para pasar por encima de las normativas municipales de Olazti, que prohíben la utilización de residuos como combustible en todo su término municipal.

Advertimos que la aceptación de una patraña del tipo ”sustitución de combustibles”  para encajar la quema de residuos en Navarra utilizada por la multinacional de las basuras FCC, abocaría a nuestra Comunidad a ser posible receptora de miles de toneladas de residuos provenientes de cualquier parte del Estado e incluso de fuera de él. En este sentido recordamos que la cementera de FCC de Sevilla, de similar capacidad que la de Olazti, ya ha solicitado la quema de 290.000 t de residuos, casi tres veces más que los susceptibles de incinerar o “valorizar” del PIGRN.


Urge dejar las cosas claras ya que podría darse la paradoja de que una Comunidad donde se prohibiera la incineración podría ser la receptora de miles de toneladas de residuos de otras provincias para quemarse como “combustible” en la cementera de Olazti, porque ¿quién puede prohibir a una empresa privada que utilice el “combustible” que estime más ventajoso?

_____________________________________________

 3 Mugak Batera plataformak, hondakinen errausketari buruz argi hitz egiteko eskatzen dio PSNri

Nafarroako Gobernuari Nafarroan errausketa ahazteko eskatuz Caro jaunak zabaldutako adierazpenen berri izan ondoren, 3 Mugak Batera plataformak argiago hitz-egiteko eskatu nahi dio, bai parlamentariari eta bai bere alderdiari ere, eta bide batez gai hain garrantzitsua politikakeriarik egiteko erabili ez dezala.

Bide horretatik, PSM (Partido Socialista de Madrid) bezain argia izan dadila eskatzen diogu, zeinek argi dioen: “Argi eta garbi, hondakinak erraustearen aurka gaude, energia balioztatzearekin edo gabe (errauskailuak, zementu-fabrikak, labe garaiak edo antzekoak) Madrileko Autonomia Erkidegoko lur eremu osoan, eta hondakinak sortzen diren tokitik ahalik eta hurbilen tratatzearen, materia organikoa bereizturik biltzearen, ontziak itzultzeko eta berrerabiltzeko sistemen (SDDR) eta posible den udalerrietan atez ateko bilketa berezituaren aldeko hautua egiten dugu. Hau guztia, Zero Zabor helburuak lortu ahal izateko.

Errealitatea ordea bestelakoa da, Lecumberriren (Portland-eko langilea bera) UGTren menpeko den PSNren jarrera oso urrun dago beste erkidego batzuetako bere kideengandik. Ikusi besterik ez dago zein desberdin jokatu duten adibidez Andaluziako Juntak, Huelvako Cosmos zementu-fabrikari hondakinak errausteko baimena ukatuz, fabrika kokaturik dagoen Niebla herriko udal autonomiari zor zaion errespetua aintzat hartuz. Olaztiko Portland-en kasuan, Lecumberri bera eta Roberto Jimenez izan ziren UPrS lotsagarria sustatu zutenak, horrela herriko eremu guztian hondakinak erregai bezala erabiltzea debekatzen duten Olaztiko udal araudien gainetik pasatuz.

Bere garaian ohartarazi genuen, FCC hondakinen multinazionalak Nafarroan errausketa ezartzeko erabilitako “erregai ordezkapena” bezalako sasi-esamoldeak onartzeak, Estatuko edozein tokitatik eta atzerritik ere ekarritako milaka tona hondakinen hartzaile bihurtuko zuela gure komunitatea. Adibide moduan esan, FCCren Sevillako zementu-fabrikak, Olaztikoaren neurri bertsukoa, 290.000 tona hondakin errausteko baimena eskatu duela dagoeneko, NHKPIan errausteko edo “balioztatzeko” aurreikusten direnen ia hiru aldiz gehiago.

Gauzak lehenbailehen argitu behar dira, bestela hemen gerta daiteke errausketa debekaturik duen lurralde batek beste probintzia batzuetako milaka tona hondakin jasotzea Olaztiko zementu-fabrikan “erregai” moduan erabiltzeko. Zeren, nork debeka diezaioke enpresa pribatu bati onuragarriena deritzon “erregaia” erabiltzea?


No hay comentarios:

Publicar un comentario