Buscar este blog

2013/06/28

La Plataforma 3MB recurre la declaración de interés general de las obras del proyecto de incineración de Pórtland de Olazti / 3MB Plataformak errekurtsoa jarri dio Olaztiko Portland enpresaren errausketa proiektuaren lanak interes orokorreko izendatzeari3 Mugak Batera Plataformak errekurtsoa jarri dio, Olaztin hondakinak erraustu ahal izateko Portland-en UPrS-aren lanak interes orokorreko izendatzen dituen Nafarroako Gobernuak emandako Dekretuari.

Izendapen hori, udal araudiak eta egin beharreko lanen eta azken finean Portland-en hondakin kudeaketa jarduera berriaren inguruko bestelako edozein kontrol neurri baztertzeko ahalegin bidegabearen amaiera besterik ez da.

Zementu-fabriken ekoizpena gutxitzea eta bertan hondakin errausketaren igoera ikusgarria, eta aldi berean, lanpostu murrizketa elkarren eskutik etorri dira. 2007. urtean zementu fabriketan hondakin errausketak erregaiaren % 4,2 ordezkatzen bazuen, 2012an % 24ra iritsi da eta enplegua berriz 7.200 lanpostutik ia erdiraino gutxitu da epe berean.

Hala ere, enpresak ematen duen justifikazioa bere proiektua UPrS (Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala) lehenik eta orain hondakinak errausteko egin beharreko berrikuntzak interes orokorreko izendatzeko, gezurretan oinarritzen da. Lanpostuak mantentzea aipatzen du eta denok ikusi dugu nola izendapenak jaso ondoren langileak kaleratu dituen eta zementu-fabrikako ia langileriaren erdia eta harrobietako gehiena kaleratzeko asmoa iragarri duen.

Ez da onargarria Portland-ek berriz ere Nafarroako Gobernua engainatu nahi izatea, beste fabrikekiko berak aipatzen duen ustezko lehiakortasun hori lortu nahiaren azpian, errausketa eta kaleratze gehiago besterik ez dagoela ezkutatuz.

Interes orokorrekoa izendatzea, tartean dagoen interes guztien azterketa sakona egin ondorengo erabakia izan beharko litzateke, batez ere ondorioak jasango dituztenenen interesena, eta ez egin den moduan, enpresa pribatu baten interes ekonomikoak soilik aintzat hartzen dituen erakunde publiko baten esku dagoen erabakia.

Herritarren osasunean izango duen eragina, horrelako instalazioen inguruan gaixotasunak ugaritzen direla ziurtatzen duten ikerketak eta ingurumenari eta beste garapen eredu batzuei eragindako kalteak kontuan hartu behar dira. Udalen, mankomunitateen, gizarte eragileen, garapen agentzien, landa-etxeen, nekazal eta abeltzain sindikatuen, … iritziak kontuan hartu behar diren bezalaxe.

Eta egia esan, interes orokorra, hau da, herritarren egiazko interesa ez da kontuan izan.

3·Mugak Batera Plataformak, Dekretuaren deuseztasuna edo subsidiarioki bere baliogabetasuna eskatzen du.
   __________________________________________________________


La Plataforma 3 Mugak Batera ha recurrido el Decreto del Gobierno de Navarra mediante el que se declaran de interés general las obras del PrSIS de Pórtland para que pueda incinerar residuos en Olazti.

Esa declaración es la culminación de una sinrazón para dejar al margen las normativas municipales y todo tipo de control local sobre las obras, y en general, sobre la nueva actividad de gestión de residuos de Pórtland.

La bajada de producción de las cementeras ha ido acompañada por un aumento espectacular de la quema de residuos en las mismas y el correlativo adelgazamiento de sus plantillas. Si en el año 2007 la quema de residuos en cementeras representaba el 4,2%, en 2012 ese porcentaje ha pasado a ser del 24%, mientras el empleo ha pasado de 7.200 personas. a prácticamente la mitad en ese periodo.

Sin embargo, la justificación que hace la empresa para que su proyecto sea declarado como PrSIS, (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal), y ahora las obras necesarias para quemar residuos, como de interés general, está basada en premisas falsas, que hacen referencia al mantenimiento de puestos de trabajo, cuando lo cierto es que, una vez obtenidas las citadas declaraciones, ha despedido o anunciado el despido de casi la mitad de la plantilla en la cementera y de la mayor parte en las canteras.

No es de recibo que Pórtland quiera una vez más engañar al Gobierno de Navarra ocultando que esa supuesta posición de igualdad competitiva con respecto a sus competidoras, representa más incineración y más despidos en sus en plantas.

La declaración de interés general debe provenir de la conclusión a la que se llega después de haber analizado todos los intereses en juego, principalmente los intereses de quienes vayan a ser los afectados por esa actividad y no , como se ha hecho, de la mera voluntad de un ente público que no ha sopesado más que los intereses económicos de una empresa privada.

Se deben sopesar las afecciones a la salud pública y los informes que certifican el aumento de patologías cerca de estas instalaciones, afecciones al medio ambiente, a otras formas de desarrollo. Se deben tener en cuenta las posiciones de los ayuntamientos, mancomunidades, agentes sociales, Agencias de Desarrollo, Casas Rurales, sindicatos agrícolas y ganaderos…

Desde luego no se ha valorado ese interés general que debe ser el interés general de las ciudadanas y ciudadanos.

La Plataforma 3mugak Batera solicita  la nulidad del Decreto o subsidiariamente su anulabilidad. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario